Motoryzacja

Czy to prawda, że benzyna psuje się podczas przechowywania?

Wydaje się, że benzyna nie ma daty ważności — co może się naprawdę stać? Praktyka pokazuje jednak, że jest zupełnie odwrotnie.

Nowoczesne technologie produkcji paliwa uniemożliwiają długotrwałe przechowywanie. Ponadto, jeśli nie zostaną spełnione pewne warunki. Nawet kilkutygodniowe przetrzymywanie paliwa w zbiorniku może mieć wpływ na pracę silnika.

Jeżeli paliwo jest przechowywane w zbiorniku przez dłuższy czas, po kilku miesiącach staje się mniej palne, a w niektórych przypadkach całkowicie traci swoje właściwości.

Wynika to głównie ze sposobu, w jaki jest on produkowany. Istnieje kilka technologii produkcji paliw, które decydują o liczbie oktanowej. Najpopularniejsze z nich to kraking termiczny i katalityczny. Ich główną cechą jest niski koszt i dobre uszlachetnianie.

Liczba oktanowa jest zwiększana za pomocą różnych dodatków, zwykle estrów, które nie są zbyt stabilne. Rozkład estrów następuje już po 1-2 tygodniach, co powoduje obniżenie liczby oktanowej.

Proces ten przebiega jeszcze szybciej w upalne dni, dlatego nowoczesne paliwo należy tankować z założeniem, że zostanie ono zużyte w ciągu pierwszych 2 tygodni eksploatacji.